Βίλλα Σχίνος

Τιμή διανυκτέρευσης : 200 ευρώ

Βίλλα Δάκρυ

Τιμή διανυκτέρευσης : 220 ευρώ

Βίλλα Μαστίχα

Τιμή διανυκτέρευσης : 300 ευρώ