ΤΙΜΈΣ

1η περίοδος: 10/9 έως 10/7 . Η τιμή διανυκτέρευσης είναι 120 €.

2η περίοδος: 11/7 έως 9/9. Η τιμή διανυκτέρευσης είναι 150 €.


Για περισσότερες μέρες γίνονται καλύτερες τιμές , επικοινωνήστε στο  info@mastihavillas.com ή στο

6937304095.